Tempo

Tempo
Tempo
Tempo
Tempo
Més informació

Una sèrie de mobiliari fruit de l’experimentació amb perfils metàl·lics estandar. 

Les tauletes Tempo S estan construïdes a partir de l'aplicació dels perfils d'acer propis de persianes metàl·liques enrotllables. Es tracta d'un element molt comú amb una prestació molt interessant: l'encaix entre les lames fa possible que es mantinguin unides quan pengen i puguin ser recollides cargolant-se.

El sobre de fusta de roure de les tauletes Tempo S, se situa sobre una base de perfils entrellaçats en posició vertical. Re-contextualitzats els perfils adquireixen un nou aspecte i, alhora, el canvi d'orientació, ressitua la seva prestació principal i afavoreix la resistència al pes en sentit vertical.

Dimensions petita (h,a,p) 420x510x510 mm.
Dimensions llarga (h,a,p) 350x550x1000 mm.
Materials Ferro galvanitzat i fusta de roure
Any 2016
Tempo
Comparteix a Facebook o Twitter