a

Gravina is a product design studio based in Barcelona. We design accesible and honest objects, tied up with technical, aesthetic and functional details.

This web is under construction. For any enquire please contact hola@gravina.eu.

a

Gravina és un estudi de disseny de producte ubicat a Barcelona. Dissenyem objectes accessibles i honestos amb detalls tècnics, estètics i funcionals.

Aquest web està en construcció. Podeu contactar amb nosaltres a hola@gravina.eu.

a

Gravina es un estudio de diseño de producto ubicado en Barcelona. Diseñamos objetos accesibles y honestos con detalles técnicos, estéticos y funcionales.

Esta web esta en construcción. Pueden contactar con nosotros en hola@gravina.eu.

Gravina is a product design studio based in Barcelona. We design accesible and honest objects, tied up with technical, aesthetic and functional details.

This web is under construction. For any enquire please contact hola@gravina.eu.


Gravina és un estudi de disseny de producte ubicat a Barcelona. Dissenyem objectes accessibles i honestos amb detalls tècnics, estètics i funcionals.

Aquest web està en construcció. Podeu contactar amb nosaltres a hola@gravina.eu.


Gravina es un estudio de diseño de producto ubicado en Barcelona. Diseñamos objetos accesibles y honestos con detalles técnicos, estéticos y funcionales.

Esta web esta en construcción. Pueden contactar con nosotros en hola@gravina.eu.